نگذارید ماشین تان را دزد ببرد

سوئیچ مخفی : یک سوئیچ و حلقه زنجیر ارزان قیمت به هم تابیده شده با سیم سوئیچ استارت اتومبیل به خوبی یک سوئیچ مخفی است.

سوئیچ قطع کننده سوخت : دریچه ای که سوخت را قطع می کند.

قفل قابل رؤیت فرمان : از حرکت فرمان جلوگیری می کند.

قفل پدال اتومبیل : وسیله ای که پدال ترمز و کلاچ را قفل می کند.

قفل دنده : باعث متوقف شدن حرکت دنده می شود.

قفل چرخ : از حرکت خودرو جلوگیری می کند.

قفل کاپوت : از دستیابی سارق به سیستم امنیتی و باتری خودرو جلوگیری می کند.

آژیر دزدگیر : سیستم های امنیتی که در زمان باز شدن درها، کاپوت و صندوق عقب، با صدای بلند آژیر می کشد.

جز این ها، صداهایی که در مواقع شکستن شیشه اتومبیل، دست زدن، ور رفتن و بکسل کردن ایجاد می شود و آژیرهایی که در سارق ایجاد وحشت می کنند، باتری ذخیره، چراغ چشمک زن، چراغ ترمز و چراغ جلو و ابزار اتوماتیکی که موتور را از کار می اندازند نیز جزو ابزارهای حفاظتی هستند.

اما برای این که قربانی سرقت اتومبیل نشویم معاونت انتظامی ناجا توصیه می کند:

سوئیچ خودروی خود را بردارید؛ جا گذاشتن سوئیچ باعث سرقت اتومبیل می شود.

اتومبیل خود را قفل کنید : تقریباً نیمی از اتومبیل های دزدیده شده، قفل نشده بودند.

هرگز سوئیچ یدک را داخل اتومبیل پنهان نکنید : اگر سارق کمی وقت صرف کند، به راحتی سوئیچ یدک را پیدا خواهد کرد.

اتومبیل را در جایی پارک کنید که نور کافی باشد : سارق محل تاریک و خلوت را بیشتر دوست دارد.

در توقفگاه هایی که نگهبان دارند پارک کنید : سارق اتومبیل نمی خواهد شاهدی داشته باشد و توقفگاه های بدون نگهبان را ترجیح می دهد.

اگر در یک توقفگاه دارای نگهبان، اتومبیل خود را پارک می کنید؛ تنها کلید در یا سوئیچ را به نگهبان بدهید. اگر صندوق عقب و داشبورد اتومبیل با یک کلید باز می شوند قفل یکی از آنها را عوض کنید. اجازه ندهید نگهبان توقفگاه به راحتی به کلید صندوق عقب و داشبورد دسترسی داشته باشد.

هرگز اتومبیل روشن خود را حتی برای یک لحظه ترک نکنید : اتومبیل ها معمولاً در محل هایی مانند فروشگاه های کوچک، پمپ های بنزین، عابر بانک ها و... دزدیده می شوند. گاهی اوقات وسایل نقلیه در هوای سرد هنگامی که صاحبان اتومبیل برای گرم شدن، آن را ترک می کنند به سرقت می روند.

هنگام پارک تمام پنجره های اتومبیل را کاملاً ببندید : هیچ امکانی را برای ورود سارق به اتومبیل ایجاد نکنید.

با گذاشتن کیف و اشیاء قیمتی در معرض دید، اتومبیل خود را درمعرض سرقت قرار ندهید.

 

منبع: مجله «ایران اتومبیل»

/ 0 نظر / 13 بازدید